Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 01/04/2017 06:30 Đến: 01/04/2017 08:30 Chuyến bay: VJ122
Ngày về: 04/04/2017 20:55 Đến: 04/04/2017 22:50 Chuyến bay: VJ159

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,990,000 đ 6,300,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 7,990,000 đ 6,300,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 5,745,000 đ 3,150,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 3,500,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 2,500,000 đ 2,500,000 đ