Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 21/10/2017 07:00 Đến: 21/10/2017 09:00 Chuyến bay: VN216
Ngày về: 24/10/2017 18:00 Đến: 24/10/2017 20:00 Chuyến bay: VN263

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 21/10/2017 05:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,990,000 đ 6,300,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,992,500 đ 6,300,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,700,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 360,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 2,500,000 đ 2,500,000 đ

  Ghi chú