Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 29/03/2019 07:55 Đến: 29/03/2019 09:10 Chuyến bay: VJ128
Ngày về: 02/04/2019 21:15 Đến: 02/04/2019 23:25 Chuyến bay: VJ185

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 29/03/2019 05:30
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,990,000 đ 5,200,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,992,500 đ 5,200,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,300,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 300,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,500,000 đ 1,500,000 đ

  Ghi chú