Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 19/04/2019 07:10 Đến: 19/04/2019 09:20 Chuyến bay: VJ122
Ngày về: 23/04/2019 21:15 Đến: 23/04/2019 23:25 Chuyến bay: VJ185

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 19/04/2019 05:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 8,590,000 đ 5,200,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 6,442,500 đ 5,200,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 350,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,500,000 đ 1,500,000 đ

  Ghi chú