Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 28/09/2018 06:10 Đến: 28/09/2018 08:15 Chuyến bay: VJ198
Ngày về: 02/10/2018 20:50 Đến: 02/10/2018 22:55 Chuyến bay: VJ167

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 28/09/2018 04:15
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,990,000 đ 5,200,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,992,500 đ 5,200,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,300,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 350,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,500,000 đ 1,500,000 đ

  Ghi chú