Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 06/02/2017 08:15 Đến: 06/02/2017 10:15 Chuyến bay: VJ188
Ngày về: 10/02/2017 19:55 Đến: 10/02/2017 21:55 Chuyến bay: VJ165

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,590,000 đ 5,300,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 7,590,000 đ 5,300,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 5,295,000 đ 2,750,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 3,000,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,500,000 đ 1,500,000 đ