Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 06/03/2017 07:00 Đến: 06/03/2017 09:00 Chuyến bay: VJ124
Ngày về: 10/03/2017 18:55 Đến: 10/03/2017 20:55 Chuyến bay: VJ161

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,190,000 đ 5,300,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 7,190,000 đ 5,300,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 5,095,000 đ 2,750,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 3,000,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,500,000 đ 1,500,000 đ