Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 01/10/2018 07:25 Đến: 01/10/2018 09:30 Chuyến bay: VJ128
Ngày về: 05/10/2018 20:10 Đến: 05/10/2018 22:15 Chuyến bay: VJ163

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 01/10/2018 05:30
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,490,000 đ 4,800,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,617,500 đ 4,800,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 350,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,500,000 đ 1,500,000 đ

  Ghi chú