Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 22/03/2017 06:00 Đến: 22/03/2017 08:00 Chuyến bay: BL790
Ngày về: 26/03/2017 15:30 Đến: 26/03/2017 17:30 Chuyến bay: BL785

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,190,000 đ 5,500,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 7,190,000 đ 5,500,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 5,095,000 đ 2,750,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 3,000,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,500,000 đ 1,500,000 đ