Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 11/10/2017 06:30 Đến: 11/10/2017 08:35 Chuyến bay: VJ122
Ngày về: 15/10/2017 18:45 Đến: 15/10/2017 20:50 Chuyến bay: VJ151

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 11/10/2017 04:30
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,590,000 đ 4,290,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,692,500 đ 4,290,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,300,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 300,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,200,000 đ 1,200,000 đ

  Ghi chú