Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 17/10/2017 06:30 Đến: 17/10/2017 08:30 Chuyến bay: VJ122
Ngày về: 22/10/2017 22:00 Đến: 22/10/2017 00:00 Chuyến bay: VJ167

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 17/10/2017 04:30
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 8,990,000 đ 6,500,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 6,245,000 đ 6,500,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 350,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,500,000 đ 1,500,000 đ

  Ghi chú