Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 07/03/2019 05:50 Đến: 07/03/2019 07:50 Chuyến bay: VJ132
Ngày về: 17/03/2019 20:20 Đến: 17/03/2019 21:45 Chuyến bay: VJ639

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 07/03/2019 03:30
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 21,590,000 đ 15,190,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 16,192,500 đ 15,190,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 7,400,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 740,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 3,500,000 đ 3,500,000 đ

  Ghi chú