Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 20/09/2018 05:00 Đến: 20/09/2018 07:00 Chuyến bay: VJ154
Ngày về: 30/09/2018 20:30 Đến: 30/09/2018 21:50 Chuyến bay: VJ639

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 20/09/2018 03:30
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 20,590,000 đ 14,190,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 15,442,500 đ 14,190,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 6,400,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 640,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 3,500,000 đ 3,500,000 đ

  Ghi chú