Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 04/04/2019 07:40 Đến: 04/04/2019 09:40 Chuyến bay: QH1970
Ngày về: 07/04/2019 14:50 Đến: 07/04/2019 16:50 Chuyến bay: QH1173

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 04/04/2019 05:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,490,000 đ 0 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,617,500 đ 0 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,700,000 đ 0 đ

  Ghi chú