Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 23/12/2018 07:10 Đến: 23/12/2018 09:15 Chuyến bay: VJ124
Ngày về: 28/12/2018 19:35 Đến: 28/12/2018 21:40 Chuyến bay: VJ179

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 23/12/2018 05:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 8,590,000 đ 6,200,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 6,442,500 đ 6,200,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,300,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 350,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,900,000 đ 1,900,000 đ

  Ghi chú