Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 02/04/2019 07:05 Đến: 02/04/2019 09:05 Chuyến bay: VJ124
Ngày về: 07/04/2019 21:15 Đến: 07/04/2019 23:15 Chuyến bay: VJ185

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 02/04/2019 05:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 9,290,000 đ 6,500,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 6,967,500 đ 6,500,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,300,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 330,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,900,000 đ 1,900,000 đ

  Ghi chú