Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 07/01/2018 06:00 Đến: 07/01/2018 07:20 Chuyến bay: VJ302
Ngày về: 11/01/2018 21:15 Đến: 11/01/2018 22:30 Chuyến bay: VJ645

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 6,990,000 đ 5,600,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,242,500 đ 5,600,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 1,800,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,800,000 đ 1,800,000 đ