Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 21/01/2018 07:00 Đến: 21/01/2018 08:20 Chuyến bay: VJ302
Ngày về: 25/01/2018 17:45 Đến: 25/01/2018 19:00 Chuyến bay: VJ639

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,390,000 đ 5,800,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,542,500 đ 5,800,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,800,000 đ 1,800,000 đ