Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 17/01/2017 06:10 Đến: 17/01/2017 07:25 Chuyến bay: VJ302
Ngày về: 21/01/2017 17:15 Đến: 21/01/2017 18:30 Chuyến bay: VJ639

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 6,990,000 đ 6,990,000 đ 6,990,000 đ 5,500,000 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 6,990,000 đ 6,990,000 đ 6,990,000 đ 5,500,000 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 4,995,000 đ 4,995,000 đ 4,995,000 đ 2,750,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 3,000,000 đ 3,000,000 đ 3,000,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,800,000 đ 1,800,000 đ 1,800,000 đ 1,800,000 đ