Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 11/02/2018 07:00 Đến: 11/02/2018 08:20 Chuyến bay: VJ302
Ngày về: 15/02/2018 17:45 Đến: 15/02/2018 19:00 Chuyến bay: VJ639

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 8,990,000 đ 8,990,000 đ 8,990,000 đ 0 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 6,742,500 đ 6,742,500 đ 6,742,500 đ 0 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,500,000 đ 3,500,000 đ 3,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 220,000 đ 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 2,000,000 đ 2,000,000 đ 2,000,000 đ 0 đ