Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 13/10/2017 07:15 Đến: 13/10/2017 08:35 Chuyến bay: VJ302
Ngày về: 17/10/2017 18:15 Đến: 17/10/2017 19:50 Chuyến bay: VJ641

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 13/10/2017 05:15
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 6,990,000 đ 5,600,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,242,500 đ 5,600,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,800,000 đ 1,800,000 đ

  Ghi chú