Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 19/11/2018 06:15 Đến: 19/11/2018 17:15 Chuyến bay: VN1370
Ngày về: 23/11/2018 17:15 Đến: 23/11/2018 19:00 Chuyến bay: VN133

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 19/11/2018 04:15
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,590,000 đ 5,800,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,692,500 đ 5,800,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,800,000 đ 1,800,000 đ

  Ghi chú