Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 01/02/2019 07:30 Đến: 01/02/2019 08:45 Chuyến bay: VJ620
Ngày về: 03/02/2019 16:35 Đến: 03/02/2019 17:50 Chuyến bay: VJ625

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 01/02/2019 07:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 5,990,000 đ 3,700,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 4,492,500 đ 3,700,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 700,000 đ 700,000 đ

  Ghi chú