Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 16/12/2018 06:00 Đến: 16/12/2018 07:20 Chuyến bay: VN110
Ngày về: 18/12/2018 17:00 Đến: 18/12/2018 18:25 Chuyến bay: VN133

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 16/12/2018 04:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 5,590,000 đ 3,390,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 4,193,000 đ 3,390,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,000,000 đ 1,000,000 đ

  Ghi chú