Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 25/03/2019 07:30 Đến: 25/03/2019 08:50 Chuyến bay: VJ620
Ngày về: 27/03/2019 22:35 Đến: 27/03/2019 00:00 Chuyến bay: VJ643

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 25/03/2019 05:30
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,390,000 đ 2,590,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 3,292,500 đ 2,590,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,400,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 700,000 đ 700,000 đ

  Ghi chú