Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 28/12/2017 14:00 Đến: 28/12/2017 15:15 Chuyến bay: VJ306
Ngày về: 01/01/2018 17:45 Đến: 01/01/2018 19:00 Chuyến bay: VJ639

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,390,000 đ 7,390,000 đ 7,390,000 đ 5,600,000 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,542,500 đ 5,542,500 đ 5,542,500 đ 5,600,000 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,000,000 đ 3,000,000 đ 3,000,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 220,000 đ 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,600,000 đ 1,600,000 đ 1,600,000 đ 1,600,000 đ