Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 16/07/2018 09:55 Đến: 16/07/2018 11:45 Chuyến bay: BL570
Ngày về: 20/07/2018 15:45 Đến: 20/07/2018 17:05 Chuyến bay: BL587

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 16/07/2018 08:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,990,000 đ 5,400,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,992,500 đ 5,400,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,000,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 300,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,400,000 đ 1,400,000 đ

  Ghi chú