Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 17/01/2017 06:30 Đến: 17/01/2017 07:45 Chuyến bay: VJ622
Ngày về: 20/01/2017 17:30 Đến: 20/01/2017 18:50 Chuyến bay: VJ315

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 6,390,000 đ 4,500,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 6,390,000 đ 4,500,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 4,695,000 đ 3,000,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 3,000,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,000,000 đ 1,000,000 đ