Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 10/10/2017 06:15 Đến: 10/10/2017 07:30 Chuyến bay: VJ622
Ngày về: 13/10/2017 21:35 Đến: 13/10/2017 22:55 Chuyến bay: VJ307

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 5,790,000 đ 5,790,000 đ 5,790,000 đ 4,000,000 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 4,342,500 đ 4,342,500 đ 4,342,500 đ 4,000,000 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 2,000,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 220,000 đ 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,000,000 đ 1,000,000 đ 1,000,000 đ 1,000,000 đ