Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 15/10/2017 06:20 Đến: 15/10/2017 07:35 Chuyến bay: VJ644
Ngày về: 18/10/2017 21:35 Đến: 18/10/2017 22:55 Chuyến bay: VJ307

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 15/10/2017 05:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 5,390,000 đ 4,000,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 4,042,500 đ 4,000,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,000,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,000,000 đ 1,000,000 đ

  Ghi chú