Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 29/12/2017 07:30 Đến: 29/12/2017 08:45 Chuyến bay: VJ622
Ngày về: 01/01/2018 15:50 Đến: 01/01/2018 17:10 Chuyến bay: VJ307

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 6,390,000 đ 6,390,000 đ 6,390,000 đ 0 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 4,792,500 đ 4,792,500 đ 4,792,500 đ 0 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,600,000 đ 2,600,000 đ 2,600,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 220,000 đ 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,000,000 đ 1,000,000 đ 1,000,000 đ 0 đ