Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 25/02/2017 06:00 Đến: 25/02/2017 07:20 Chuyến bay: BL590
Ngày về: 28/02/2017 22:15 Đến: 28/02/2017 23:40 Chuyến bay: BL599

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,990,000 đ 4,990,000 đ 4,990,000 đ 4,200,000 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 4,990,000 đ 4,990,000 đ 4,990,000 đ 4,200,000 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,495,000 đ 3,495,000 đ 3,495,000 đ 2,700,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 2,000,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,200,000 đ 1,200,000 đ 1,200,000 đ 1,200,000 đ