Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 17/06/2018 06:25 Đến: 17/06/2018 08:00 Chuyến bay: VJ262
Ngày về: 20/06/2018 17:45 Đến: 20/06/2018 19:00 Chuyến bay: VJ623

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 17/06/2018 04:25
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 6,990,000 đ 4,700,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,242,500 đ 4,700,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,400,000 đ 1,400,000 đ

  Ghi chú