Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 12/10/2017 09:30 Đến: 12/10/2017 10:40 Chuyến bay: VJ630
Ngày về: 15/10/2017 18:20 Đến: 15/10/2017 19:45 Chuyến bay: VJ317

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,990,000 đ 4,990,000 đ 4,990,000 đ 4,000,000 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 3,745,000 đ 3,745,000 đ 3,745,000 đ 4,000,000 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,500,000 đ 2,500,000 đ 2,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 220,000 đ 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,000,000 đ 1,000,000 đ 1,000,000 đ 1,000,000 đ