Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 03/11/2018 06:00 Đến: 03/11/2018 07:15 Chuyến bay: VJ620
Ngày về: 06/11/2018 18:05 Đến: 06/11/2018 19:25 Chuyến bay: VJ309

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 03/11/2018 04:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 5,990,000 đ 4,600,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 4,492,500 đ 4,600,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,000,000 đ 1,000,000 đ

  Ghi chú