Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 08/02/2019 13:30 Đến: 08/02/2019 14:50 Chuyến bay: VN126
Ngày về: 11/02/2019 17:00 Đến: 11/02/2019 18:25 Chuyến bay: VN133

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 08/02/2019 11:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 11,990,000 đ 7,000,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 8,992,500 đ 7,000,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 4,700,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 520,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,600,000 đ 1,600,000 đ

  Ghi chú