Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 17/01/2019 06:15 Đến: 17/01/2019 07:30 Chuyến bay: VJ622
Ngày về: 20/01/2019 18:25 Đến: 20/01/2019 19:50 Chuyến bay: VJ311

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 17/01/2019 04:15
Nơi tập trung

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 6,190,000 đ 4,700,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 4,642,500 đ 4,700,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,000,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,200,000 đ 1,200,000 đ

  Ghi chú