Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 05/02/2019 06:10 Đến: 05/02/2019 07:25 Chuyến bay: VJ622
Ngày về: 08/02/2019 18:30 Đến: 08/02/2019 19:55 Chuyến bay: VJ311

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 05/02/2019 04:15
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 9,990,000 đ 5,800,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 7,492,500 đ 5,800,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 4,800,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,200,000 đ 1,200,000 đ

  Ghi chú