Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 17/11/2017 11:30 Đến: 17/11/2017 12:50 Chuyến bay: VN112
Ngày về: 19/11/2017 16:00 Đến: 19/11/2017 17:25 Chuyến bay: VN129

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 17/11/2017 09:30
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 13,990,000 đ 9,200,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 6,995,000 đ 9,200,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 4,000,000 đ 4,600,000 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 500,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 4,000,000 đ 5,000,000 đ

  Ghi chú