Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 07/10/2017 15:00 Đến: 07/10/2017 16:15 Chuyến bay: VJ648
Ngày về: 10/10/2017 20:50 Đến: 10/10/2017 22:10 Chuyến bay: VJ317

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Việt Nam Việt kiều Nước ngoài Land tour
Giá người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,390,000 đ 4,390,000 đ 4,390,000 đ 3,690,000 đ
Giá trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 3,292,500 đ 3,292,500 đ 3,292,500 đ 3,690,000 đ
Giá trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,000,000 đ 2,000,000 đ 2,000,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 220,000 đ 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,000,000 đ 1,000,000 đ 1,000,000 đ 1,000,000 đ