Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 07/10/2017 15:00 Đến: 07/10/2017 16:15 Chuyến bay: VJ648
Ngày về: 10/10/2017 20:50 Đến: 10/10/2017 22:10 Chuyến bay: VJ317

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 07/10/2017 13:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,390,000 đ 3,690,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 3,292,500 đ 3,690,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,000,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,000,000 đ 1,000,000 đ

  Ghi chú