Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 13/12/2018 09:00 Đến: 13/12/2018 10:20 Chuyến bay: VJ628
Ngày về: 16/12/2018 11:30 Đến: 16/12/2018 12:55 Chuyến bay: VJ303

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 13/12/2018 07:00
Nơi tập trung

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,990,000 đ 3,800,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 3,742,500 đ 3,800,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 1,600,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,000,000 đ 1,000,000 đ

  Ghi chú