Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 29/09/2018 05:15 Đến: 29/09/2018 06:35 Chuyến bay: VJ626
Ngày về: 02/10/2018 11:30 Đến: 02/10/2018 12:55 Chuyến bay: VJ303

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 29/09/2018 03:30
Nơi tập trung

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,790,000 đ 3,800,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 3,592,500 đ 3,800,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 1,600,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,000,000 đ 1,000,000 đ

  Ghi chú