Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 08/06/2019 10:20 Đến: 08/06/2019 11:40 Chuyến bay: VJ378
Ngày về: 11/06/2019 23:05 Đến: 11/06/2019 00:30 Chuyến bay: VJ641

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 08/06/2019 08:20
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,790,000 đ 5,800,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,842,500 đ 5,800,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,600,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,500,000 đ 1,500,000 đ

  Ghi chú