Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 17/06/2018 07:40 Đến: 17/06/2018 08:55 Chuyến bay: VJ622
Ngày về: 19/06/2018 17:40 Đến: 19/06/2018 18:55 Chuyến bay: VJ623

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 17/06/2018 05:40
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 4,590,000 đ 2,590,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 3,443,000 đ 2,590,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,600,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 800,000 đ 800,000 đ

  Ghi chú