Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 26/01/2019 06:00 Đến: 26/01/2019 07:20 Chuyến bay: VJ302
Ngày về: 30/01/2019 16:45 Đến: 30/01/2019 18:00 Chuyến bay: VJ623

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 26/01/2019 04:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 8,390,000 đ 7,000,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 6,292,500 đ 7,000,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 3,500,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 1,800,000 đ 1,800,000 đ

  Ghi chú