Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 06/02/2019 06:00 Đến: 06/02/2019 07:20 Chuyến bay: VJ302
Ngày về: 10/02/2019 20:20 Đến: 10/02/2019 21:30 Chuyến bay: VJ623

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 06/02/2019 04:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 12,990,000 đ 9,000,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 9,742,500 đ 9,000,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 5,000,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 2,800,000 đ 2,800,000 đ

  Ghi chú