Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 07/02/2019 09:00 Đến: 07/02/2019 10:25 Chuyến bay: VJ310
Ngày về: 11/02/2019 16:45 Đến: 11/02/2019 18:00 Chuyến bay: VJ623

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 07/02/2019 07:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 11,990,000 đ 9,000,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 8,992,500 đ 9,000,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 5,000,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 2,800,000 đ 2,800,000 đ

  Ghi chú