Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 17/02/2019 09:15 Đến: 17/02/2019 10:40 Chuyến bay: VJ310
Ngày về: 21/02/2019 16:45 Đến: 21/02/2019 18:00 Chuyến bay: VJ623

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 17/02/2019 07:15
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 7,590,000 đ 6,000,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 5,692,500 đ 6,000,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 2,000,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 2,000,000 đ 2,000,000 đ

  Ghi chú