Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 05/02/2019 11:30 Đến: 05/02/2019 12:50 Chuyến bay: VN122
Ngày về: 09/02/2019 17:15 Đến: 09/02/2019 18:45 Chuyến bay: VN1375

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 05/02/2019 09:00
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 12,590,000 đ 9,000,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 9,442,500 đ 9,000,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 4,700,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 520,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 2,800,000 đ 2,800,000 đ

  Ghi chú