Thông tin chuyến bay

Ngày đi: 05/02/2019 15:10 Đến: 05/02/2019 16:25 Chuyến bay: VJ260
Ngày về: 09/02/2019 22:35 Đến: 09/02/2019 23:50 Chuyến bay: VJ643

  Thông tin tập trung

Ngày giờ tập trung 05/02/2019 13:10
Nơi tập trung Sân bay

  Giá tour & Phụ thu phòng đơn

Loại khách Giá tour Land tour
Người lớn (Từ 12 tuổi trở lên) 11,590,000 đ 9,000,000 đ
Trẻ em (Từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi) 8,692,500 đ 9,000,000 đ
Trẻ nhỏ (Từ 2 tuổi đến dưới 5 tuổi) 5,000,000 đ 0 đ
Em bé (Dưới 2 tuổi) 220,000 đ 0 đ
Phụ thu phòng đơn 2,400,000 đ 2,400,000 đ

  Ghi chú